1. Aντιμετώπιση της ουδετεροπενίας, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, με αυξητικούς παράγοντες, (3ο Eπιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ηράκλειο 11-13 Απριλίου 1997).
  2. Παρουσία αυτοαντισωμάτων σε δείγμα φοιτητών Ιατρικής, τυχαίο εύρημα ή λανθάνουσα νόσος; (4ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ιωάννινα 3-5 Μαίου 1998).
  3. Αίτια των διατ/χών επικοινωνίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, (4ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ιωάννινα 3-5 Μαίου 1998).
  4. Επίπεδα λεπτίνης ορού σε γυναίκες και άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, (5ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 23-25 Απριλίου 1999).
  5. Σχέση δείκτη μάζας σώματος και όγκου όρχεων με την απάντηση της τεστοστερόνης στη χοριονική γοναδοτροφίνη, (15ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 11-13 Μαίου 2000).
  6. Λειομύωμα νεφρού – Προβλήματα στη διαφορική διάγνωση από τις άλλες μορφές των όγκων του νεφρού, (18ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 14-17 Μαίου 2003).
  7. Μερική νεφρεκτομή σε όγκους νεφρού. Μια μελέτη επί 15 περιπτώσεων πρωτοπαθούς νεοπλάσματος του νεφρού, (4º Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσ/νίκη Νοέμβριος 2003)
  8. ESWL σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή. (4º Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσ/νίκη, Νοέμβριος 2003). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Ουρολογικά Νέα” τόμος 9 τεύχος 2.
  9. Νεώτερα δεδομένα στην εξωσωματική λιθοθρυψία. (Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ουρολογίας- Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Μάρτιος 2004).
  10. Ετερόπλευρο αδένωμα επινεφριδίου. (19º Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη, Μάιος 2004).
  11. Αναδρομική μελέτη ριζικών κυστεκτομών. (17º Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2004).
  12. Συγκριτική μελέτη διαδερμικής νεφροστομίας και αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα για αντιμετώπιση υδρονέφρωσης λόγω λιθίασης.(17º Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2004)
  13. Ιστολογική διαπίστωση καρκίνου προστάτη μετά από ανοικτή ή διουρηθρική προστατεκτομή και σχέση των ευρημάτων με το προεγχειρητικό PSA. (17º Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2004).
  14. Laparoscopic renal cyst decortication. (22nd World Congress on Endourology and SWL and 20th Basic Research Symposium, Mumbai, India, November 2004).
  15. Ο ρόλος της ενδοουρολογίας στη λιθίαση της παιδικής ηλικίας (20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη 18-21/11/04).
  16. Μεταστατικό Ca νεφρού σε ετερόπλευρο επινεφρίδιο. (20ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 31/3-2/4/05).
  17. Ureteroscopical treatment of Ureterolithiasis in childhood. Our experience. (Fourth eULIS Symposium ,11th European Symposium on Urolithiasis, Coburg, Germany, 16 – 18 June 2005).
  18. Our experience in laparoscopic renal cyst decortication (16th Video-Urology World Congress, Athens, Greece, June 2005).
  19. Extra peritoneal laparoscopic approach for UPJ obstruction (16th Video-Urology World Congress, Athens, Greece, June 2005).
  20. Pheochromocytoma in patient 24 years old and surgical treatment (9th Symposium of Greek-German urological Association, Athens, June 29th – July 3rd 2005).
  21. Surgical treatment of renal tumor which extends in the inferior vena cava. (9th Symposium of Greek-German urological Association, Athens, June 29th – July 3rd 2005).
  22. Percutaneous nephrostomy as a therapeutic option for children with urinary tract obstruction due to fungal bezoars. (23rd World Congress on Endourology and SWL, Amsterdam, Netherlands, August 2005).
  23. Extra peritoneal laparoscopic pyeloplasty. (23rd World Congress on Endourology and SWL, Amsterdam, Netherlands, August 2005).
  24. Διαταραχές ούρησης μετά από τοποθέτηση TVT. Εμπειρία 5 ετών. (5ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσ/νίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005)
  25. Εγκράτεια και Στυτική ικανότητα μετά από λαπαροσκοπική και οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή: Πρώιμα συγκριτικά αποτελέσματα (5ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσ/νίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005)
  26. Ευμέγεθες Μυελολίπωμα επινεφριδίου. Αναφορά περιστατικού (5ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσ/νίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005)
  27. Η εμπειρία μας στην ουρητηροσκοπική αντιμετώπιση της ουρητηρολιθίασης στα παιδιά. (21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006)
  28. Βιοψία προστάτη διορθικά καθοδηγούμενη με υπερήχους (21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006)
  29. Percutaneous nephrostomy versus ureteral stents for diversion of hydronephrosis caused by stones (19ο National Turkish Congress in Urology, Antalya 10 – 15 June 2006)
  30. Laparoscopic Procedures in Urology. Our experience (19ο National Turkish Congress in Urology, Antalya 10 – 15 June 2006)
  31. Θεραπευτικές επιλογές στην παιδική λιθίαση (18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006)
  32. Βαλανεκτομή με διατήρηση των σηραγγωδών σωμάτων σε καρκίνο του πέους. ( 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006)
  33. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου στο σχηματισμό λιθίασης σε ενήλικες ασθενείς ( 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006)
  34. Διαδερμική κατιούσα τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων σε ουρητηρική απόφραξη ( 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006)
  35. Erectile dysfunction. A common problem combined with other diseases. Possible solutions (3rd World Congress On ‘’Quality In Clinical Practice’’, Thessaloniki, September 28 – October 1, 2006)
  36. Ureteroscopic Stone Management In Children (3rd World Congress On ‘’Quality In Clinical Practice’’, Thessaloniki, September 28 – October 1, 2006)
  37. Τριχοπίλημα Ουρήθρας (21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 23 – 26 Νοεμβρίου 2006)
  38. Θεραπευτική αντιμετώπιση παιδικής λιθίασης. Εμπειρία 10 ετών σε 127 περιπτώσεις (Εαρινό Συμπόσιο Παιδοχειρουργών, Θεσσαλονίκη 14 Απριλίου 2007)
  39. Ευμεγέθης παραουρηθρική κύστη (22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19 – 21 Απριλίου 2007)
  40. Bifid ureter with a blind-long-ending branch incidentally finding due to stone presence (5th eULIS Simposium, 12th European Simposium on Urolithiasis, Lisbon/Cascais, Portugal, 4 – 7 July 2007)
  41. Bisphosphonate – associated osteonecrosis (BON) in a haemodialysis patient with prostate cancer and metastatic bone disease (BANTAO 8th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, Belgrade, Serbia, 16 – 19 September 2007)
  42. Οστεονέκρωση κάτω γνάθου λόγω χρόνιας θεραπείας με διφωσφονικά σε νεφροπαθή ασθενή με προστατικό καρκίνο και μεταστατική νόσο. (14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη, 18 – 20 Οκτωβρίου 2007)
  43. New technology in the management of pediatric urinary tract calculi (14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Budapest, Hungary, 31 August – 4 September 2007)
  44. Blind Ending Bifid Ureter with stone (25th World Congress of Endourology, Cancun, Mexico, 30 October – 3 November 2007)
  45. Αξιολόγηση της μακροχρόνιας εφαρμογής της μεθόδου TUNA στην αντιμετώπιση της αποφρακτικής ούρησης προστατικής αιτιολογίας: Εμπειρία 7,5 ετών (6ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 2 – 4 Νοεμβρίου 2007)
  46. Λιθίαση σε δισχιδή ουρητήρα με τυφλό το ένα άκρο του (Υπό δημοσίευση στο περιοδικό ‘’Ελληνική Ουρολογία’’)
  47. Η κρυοθεραπεία ως εναλλακτική μέθοδος θεραπευτικής αντιμετώπισης μικρών νεφρικών όγκων (19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Porto Carras Grand Resorτ, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008)
  48. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 4th International Meeting of the Hellenic Society of Nuclear Medicine με θέμα: ‘’Radionuclide studies in Children with Urological problem” (Grand Hotel Palace, Thessaloniki, 7-9 November 2008)
  49. Is bacteriuria in patients with nephrostomy tube and complete obstruction of the ureter limited only to upper urinary tract system? (27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany)
  50. Συγκριτική μελέτη ανιούσας και κατιούσας ριζικής οπισθοηβικής προστατεκτομής (7ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 5 – 8 Νοεμβρίου 2009)
  51. Πρόσφατες εξελίξεις στην εντοπισμένη θεραπεία μικρών νεφρικών Όγκων (Focal Therapy), (Εισήγηση, συνεδρίαση ΟΥΡΕΒΕ, 17/3/2010)
  52. Do patients’ baseline characteristics predict PDE5 inhibitors’ efficacy and patients’ preference? A comparative, randomized, open-label, crossover study (25th Anniversary EAU Congress, 16 – 20 April 2010, Barcelona, Spain) – Δημοσιεύτηκε στο Εuropean Urology Supplements, Volume 9, Issue 2: 122-122, April 2010 ISSN 1569-905
  53. Θηλώδες κυσταδένωμα επιδιδυμίδας (παρουσίαση περίπτωσης), (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Θεσσαλονίκη
   16 – 19 Ιουνίου, 2010) – Δημοσίευση στα Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, τόμος 24, παράρτημα 1, 2010
  54. Προσκεκλημένος ομιλητής στην κοινή επιστημονική εκδήλωση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και του τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (ΟΝΟΓΟ): «Οι επιπτώσεις της εγκυμοσύνης και του τοκετού στο Ουροποιητικό Σύστημα» (Βέροια, 11 Σεπτεμβρίου 2010)
  55. Η θέση της νεφρεκτομής στο μεταστατικό καρκίνου του νεφρού. Πότε και πώς συνδυάζεται με τη στοχευμένη θεραπεία? (20o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23 – 27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος)
  56. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 20o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο για την παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων όσον αφορά την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (23 – 27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος)
  57. Τι νεώτερο στην αντιμετώπιση των μικρών νεφρικών όγκων (Επιστημονική εκδήλωση ΟΥΕΒΕ με θέμα: “Πρόσφατες εξελίξεις στη σύγχρονη Ουρολογία”, Καστοριά, 17-19 Δεκεμβρίου 2010)
  58. Πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπευτική προσέγγιση μικρών νεφρικών όγκων (Εισήγηση, συνεδρίαση ΟΥΡΕΒΕ, 16/3/2011)
  59. Έκτοπος σπληνικός ιστός μιμούμενος όγκο οπισθοπεριτοναίου. Σπλήνωση ή επικουρικός σπλήνας? (26 Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη, 31/3/2011 – 2/4/2011)
  60. Προσκεκλημένος ομιλητής στην επιστημονική Ημερίδα του Γ.Ν.Βέροιας με θέμα: «Νεώτερα δεδομένα στον καρκίνο του προστάτη». Εισήγηση με θέμα: “Αντιμετώπιση βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή/ακτινοθεραπεία (Βέροια, 30 Απριλίου 2011)
  61. Cytoreductive nephrectomy in advanced or metastatic renal cell carcinoma (mRCC): In the era of targeted strategies (European School of Oncology, What’s New and What’s True in Genito-Urinary Oncology?, 12 – 14 May, 2011, Lugano, Switzerland)
  62. Supraclavicular lymphadenopathy as the initial clinical symptom of a rare histological type of renal cancer (European School of Oncology, What’s New and What’s True in Genito-Urinary Oncology?, 12 – 14 May, 2011, Lugano, Switzerland)
  63. Atypical initial clinical presentation of a prostate cancer with normal PSA (European School of Oncology, What’s New and What’s True in Genito-Urinary Oncology?, 12 – 14 May, 2011 Lugano, Switzerland)
  64. Εισήγηση με θέμα: “ Επηρεάζουν όλες οι επεμβάσεις της ΚΥΠ εξίσου την σεξουαλική ζωή;” (Επιστημονική Συνεδρίαση ΟΥΕΒΕ, 18/5/2011)
  65. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 8ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο με θέμα: “Ανοιχτό χειρουργείο ή εμβολισμός σε τραύμα νεφρού?” (Θεσσαλονίκη, 3-5 Νοεμβρίου 2011)
  66. Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, ποιότητα ζωής και σεξουαλική λειτουργία σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη πριν και μετά Millin προστατεκτομή. Προοπτική μελέτη (8ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, 3-5 Νοεμβρίου 2011)
  67. Αυτόματο υποκάψιο νεφρικό αιμάτωμα σε ασθενή υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Παρουσίαση περιστατικού (8ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, 3-5 Νοεμβρίου 2011)
  68. Εισήγηση με θέμα: “Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στις παθήσεις του ουροποιητικού” (Επιστημονική Συνεδρίαση ΟΥΕΒΕ, 21 Μαρτίου 2012)
  69. Bladder stone fragments retrieval using liquid flow hydrodynamics through a modified TUR sheath (30th World Congress of Endourology and SWL, Istanbul, 4-8 September 2012)
  70. Ανοιχτή μερική νεφρεκτομή σε κέντρο με μέσο αριθμό περιστατικών. Είναι εφικτή η υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων? 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο (Αθήνα, 11 – 14 Οκτ. 2012)
  71. Παραφίνωμα πέους. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο (Αθήνα, 11 – 14 Οκτ. 2012)
  72. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα της ΟΥΡΕΒΕ «Ανδρική και Γυναικεία Σεξουαλική Δυσλειτουργία» με θέμα: “Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους και σεξουαλικότητα στους άνδρες” (Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2013)
  73. Επιθηλιοειδές Αιμαγγείωμα Πέους. Ένας Σπάνιος Αγγειακός Όγκος (28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4 – 6 Απριλίου 2013)
  74. Κάταγμα Πέους με ταυτόχρονη κάκωση αμφότερων σηραγγωδών σωμάτων και συνοδό ρήξη ουρήθρας (28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4 – 6 Απριλίου 2013)
  75. Εισήγηση με θέμα: «Τι κάνουμε όταν ο καρκίνος του προστάτη δεν εντοπίζεται»; (Επιστημονική Συνεδρία ΟΥΡΕΒΕ, 22 Μαΐου, 2013)
  76. Προσκεκλημένος ομιλητής της 5ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης του τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε με θέμα: “Τεστοστερόνη και καρκίνος του προστάτη” (Θεσσαλονίκη 18-19 Οκτωβρίου 2013)
  77. Ογκολογική έκβαση, λειτουργικά αποτελέσματα και επιπλοκές μετά από λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή. Αρχική εμπειρία σε 11 περιστατικά (9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 17-20 Οκτωβρίου 2013) – 1ο Βραβείο παρουσίασης Poster
  78. Impact of resected tissue percent on the symptom improvement in men with BPH who undergo TURP. A prospective analysis (9th South Eastern European Meeting – SEEM, Thessaloniki 1-3 Nov 2013) Eur Urol Suppl 2013;12;e1152
  79. Open partial nephrectomy in a low-volume center: Is feasible to achieve high quality oncologic results? (9th South Eastern European Meeting – SEEM, Thessaloniki 1-3 Nov 2013) Eur Urol Suppl 2013;12;e1357
  80. Προσκεκλημένος ομιλητής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο 2ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο «Εξελίξεις στην Ουρολογία» (Λειτουργικές και ανατομικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού στις γυναίκες). Θέμα: “Κυστεοκολπικά συρίγγια” (Θεσσαλονίκη, 13-15/12/2013)
  81. How can Millin prostatectomy influence the urinary symptoms, the sexual status and the quality of life of men suffering from benign prostatic enlargement? (16th Concress of the European Society for Sexual Medicine (Istanbul, 29 January – 1 February 2014) – Δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine Supplements 1, Vol. 11, pg 60 (J Sex Med 2014;11 (Suppl 1): 54 – 81
  82. «Καρκίνος του Προστάτη και Σεξουαλικότητα», προσκεκλημένος ομιλητής στη διημερίδα της ΟΥΡΕΒΕ “Νεότερες Εξελίξεις στις Παθήσεις του Ουροποιητικού” (Φλώρινα, 21-22/2/2014)
  83. The role of alpha-adrenergic blockers in the treatment of the chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome (8th Biannual Meeting of the Hellenic Society for Basic and Clinical Pharmacology, Athens, 23-14 May 2014)
  84. Invited speaker to the 1st Greek-Turkish Urological Meeting (Overcoming frontiers in modern Urology) with item “Current trends and future perspectives in the treatment of BPH” (Thessaloniki 12-14 September 2014)
  85. Current patterns of presentation and treatment of renal masses: a clinical research office of the endourological society prospective study. J Endourol.2014 July;28(7):861-70. (collaborator Author) doi: 10.1089/end.2013.0724. Epub 2014 Mar 31
  86. A prospective randomized, comparative trial of the effectiveness of dermal scarification and intramuscular diclofenac sodium injection in the treatment of renal colic (EAU 10th South Eastern European Meeting, 24-26 October 2014, Belgrade, Serbia)
  87. Η θέση της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής στον καρκίνο του νεφρού την εποχή των στοχευουσών θεραπειών (Κατευθυντήριες οδηγίες ουρογεννητικού καρκίνου στην Ελλάδα. Πόσο κοντά , πόσο μακριά; Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2014)
  88. Συντονιστής σε μάθημα ειδικευόμενων για τον καρκίνο του προστάτη (Συνάντηση ΟΥΡΕΒΕ, 21 Ιανουαρίου 2015)
  89. Καρκίνος Προστάτη και ποιότητα ζωής (Συνάντηση ΟΝΕΟ «Καρκίνος Προστάτη, Νεότερες εξελίξεις, Περισσότερα διλήμματα», Θεσσαλονίκη 12 Φεβρουαρίου 2015) –Προσκεκλημένος Ομιλητής
  90. Is ESWL dying? (2nd Greek-Turkish Urological Meeting, Current progress αnd future perspectives in Urology, Istanbul 12 September 2015) – Προσκεκλημένος Ομιλητής
  91. Low grade Prostate Cancer. How to treat. Debate. (10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 5-8 Νοεμβρίου 2015). Προσκεκλημένος ομιλητής
  92. Andrology meeting with a case presentation and interactive discussion (10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 5-8 Νοεμβρίου 2015). Προσκεκλημένος ομιλητής
  93. Πώς μπορεί η Millin προστατεκτομή να επηρεάσει τα συμπτώματα ούρησης, τη σεξουαλική κατάσταση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη? (10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 5-8 Νοεμβρίου 2015). 1ο Βραβείο
  94. Επηρεάζει η εμπειρία του χειρουργού το ποσοστό του ιστού που αφαιρείται κατά τη διουρηθρική προστατεκτομή? Προοπτική μελέτη (10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 5-8 Νοεμβρίου 2015).
  95. Καρκίνος προστάτη και σεξουαλικότητα (Διημερίδα ΟΥΡΕΒΕ, Φλώρινα, 18-19 Δεκεμβρίου 2015). Προσκεκλημένος ομιλητής
  96. Πρόεδρος της 7ης επιστημονικής διημερίδας της ΟΥΡΕΒΕ με θέμα: «Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία και υπογονιμότητα» (Νέα Απολλωνία 26-27 Φεβρουαρίου 2016)
  97. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: “Ποιότητα ζωής μετά ακτινοθεραπεία” (3η Επιστημονική Διημερίδα Ουρολογικής Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 15 – 17 Απριλίου 2016)
  98. Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο “Advances in Prostate Cancer” με τίτλο “The Value of Prostate-Specific Antigen Screening in Several & Differents Studies. Conclusions: Questions that are born” www.avidscience.com
  99. Συσχέτιση μεταξύ μεταβολικού συνδρόμου, διάγνωσης καρκίνου προστάτη και βαρύτητας των LUTS σε άνδρες που υποβλήθηκαν σε βιοψία προστάτη (23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 20-23/10/2016)
  100. Ο ρόλος των αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE 5i) στη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 20-23/10/2016)
  101. Υπάρχει διαφορά στην καμπύλη εκμάθησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μεταξύ ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού; (23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 20-23/10/2016)
  102. Η επίδραση της σωματικής άσκησης στην πιθανότητα θετικής βιοψίας προστάτη και στη βαρύτητα των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό (23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 20 – 23/10/2016)
  103. Πρόεδρος συνεδρίας στην 8η Επιστημονική Διημερίδα Ουρολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα «Καρκίνος Ουροδόχου κύστης» (Πτολεμαΐδα, 4 – 5 Νοεμβρίου 2016)
  104. Σχεδιασμός υγειονομικής δομής διαχείρισης νεοεισερχομένων προσφύγων-μεταναστών (26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 3-5 Νοεμβρίου 2016)
  105. Διερεύνηση της εφαρμογής του διευρυμένου νοσηλευτικού ρόλου (26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 3-5 Νοεμβρίου 2016)
  106. Comparison of the laparoscopic learning curve in upper and lower urinary tract system. The experience of a single medium volume institution (34th WCE, Cape Town, South Africa, 8-12 November 2016)
  107. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: “Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική” (5ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο-Εξελίξεις στην Ουρολογία, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016)
  108. Πρόεδρος συνεδρίας στην 9η Επιστημονική Διημερίδα Ουρολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα «Λιθίαση Ουροποιητικού» (Σέρρες, 27 – 28 Ιανουαρίου 2017)
  109. Προσκεκλημένος ομιλητής στη 4η Διημερίδα Ουρολογικής Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος με θέμα «Η θέση της κυστεκτομής μετά από ακτινοθεραπεία» (Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2017)
  110. Abstract Presentation: “The influence of physical activity on prostate cancer diagnosis: A multicenter biopsy cohort analysis” (32rd Annual EAU congress, London, United Kingdom, 24-28 March, 2017).
  111. Abstract Presentation: “Same session bilateral ureterscopy for multiples stones:Results from the clinical research office of endourological society (CROES) ureteroscopy (URS) global study” (AUA 2017 Annual Meeting, Boston, USA, 12-16 May 2017) and published in “The Journal of Urology, Vol 197, No 4S, Supplement,Saturday,May 13,2017” και στο J Urol (J Urol. 2017 Jul;198(1):130-137. doi: 10.1016/j.juro.2017.01.074. Epub 2017 Feb 3)
  112. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: “Best of Uro-Oncology/Bladder cancer 2016” στην 7η συνάντηση Ουρογεννη τικής Ογκολογίας της ΕΟΕ (Καβάλα, 2-4 Ιουνίου 2017)
  113. Προσκεκλημένος ομιλητής στη 12η Επιστημονική Διημερίδα της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα: “Τεστοστερόνη και καρκίνος του προστάτη” (Καβάλα, 29-30 Σεπτεμβρίου 2017)
  114. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 11ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο με θέμα «Μετεγχειρητικά LUTS. Γιατί και πώς αντιμετωπίζονται» (Θεσσαλονίκη 2 – 5 Νοεμβρίου 2017)
  115. Παραμονή των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό μετά προστατεκτομή. Τρόπος διαχείρισης (11ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 2 – 5 Νοεμβρίου 2017)
  116. Επώδυνες παθήσεις ανδρικού περινέου (13η επιστημονική συνάντηση ΟΥΕΒΕ, Θεσσαλονίκη 17 Ιανουαρίου 2018)
  117. Αποδοχή άρθρου στο περιοδικό Urologia (impact factor 0,29) MANUSCRIPT ID: UJ-D-17-00085 ARTICLE TITLE: Perioperative inadvertent hypothermia among urology patients who underwent transurethral resection with either TURis or TURP method
  118. Μετεγχειρητικά LUTS. Γιατί συμβαίνουν και πώς αντιμετωπίζονται? Προσκεκλημένος ομιλητής, 3η Επιστημονική Συνεδρία Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 28 Μαρτίου 2018

Διάγνωση & Θεραπεία

 • Λιθίαση Ουροποιητικού

  Αντιμετώπιση λίθων ανώτερου – κατώτερου ουροποιητικού με μικρής επεμβατικότητας τεχνικές (διαδερμική λιθοτριψία – εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση)

 • Ουρολογική Ογκολογία

  Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση όγκων ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού (3D Laparoscopy)

 • Σεξουαλική Ιατρική

  Αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων σε άρρενες και θήλεις ασθενείς

ΔΡ. ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

— Ιπποκράτης